adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik za usługi w Pracowni Badań Profilaktycznych - wizyty jednorazowe

Przedstawiamy państwu ofertę wizyt indywidualnych (bez opłaty abonamentowej)

 

Usługi medyczne - wizyta jednorazowa cena (zł)
1.
okulista 90,00
2. kardiolog 90,00
3. internista 65,00
4. pozostali specjaliści 80,00
5.
EKG z opisem 30,00
6.
cytologia 20,00
7. spirometria 30,00
Usługi fizykoterapii
1. laser Tens 15,00
2. ultradzwięki prądy Trauberta 15,00
3. jonoforeza prądy Kotza 15,00
4. inderdyn galwanizacja 15,00
5. solux 15,00
6. zabieg magnetostymulacji (jeden zabieg) 15,00

Usługi laboratorium analitycznego

Cennik usług laboratorium analitycznego w załączniku.

 

Cennik za badania z medycyny pracy dla firm spoza PAN

MEDYCYNA PRACY - usługi Cena
Audiogram 20 zł
Dermatolog 80 zł
EKG z opisem 30 zł
Kardiolog 80 zł
Laryngolog 80 zł
Neurolog 80 zł
Okulista 80 zł
Ortopeda 80 zł
Spirometria 30 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy + orzeczenie (w tym oznaczenie glukozy glukometrem) 120 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy + orzeczenie do Sanepidu z wpisem do książeczki 100 zł
Glukoza z palca 15 zł
Medycyna pracy (badania lekarskie) - KIEROWCY Cena
Widzenie zmierzchowe/olśnienie (konsultacja) 50 zł
Pomiar widzenia głębi (steroskopia) (konsultacja) 30 zł
Badanie lekarskie KIEROWCÓW ZAWODOWYCH +orzeczenie 100 zł
Badanie lekarskie kierowców kwalifikacja DO PRAWA JAZDY+orzeczenie 200 zł
Badanie lekarskie kierowców:TRANSPORT DROGOWY+orzeczenie 200 zł
Badanie lekarskie kierowców -   PRZEDŁUŻENIE PRAWA JAZDY+orzeczenie 200 zł

Transport drogowy - kierowca który będzie dopiero zdobywał kwalifikacje, będzie robił prawo jazdy
Kierowca zawodowy - kierowca który ma prawo jazdy C,D,E itd. I będzie zatrudniał się np. w IKEA do wożenia towaru.

Cennik badań psychologicznych i psychotechnicznych

Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapia
Konsultacja psychiatryczna- pierwsza wizyta (psychiatra) 250 zł
Konsultacja psychiatryczna-kolejne wizyty (psychiatra) 200 zł
Konsultacja psychotraumatologiczna 60-90min 200 zł
Neurofeedback diagnoza 130 zł
Neurofeedback sesja  treningowa 30min 80 zł
Psychotesty elektroniczne Cena ind.
Psychotesty papier ołówek 1szt. od 50zł
Sesja diagnostyczna 60min (psycholog) 120 zł
Sesja terapeutyczna 50min (psychoterapeuta) 120 zł
Terapia par/rodzinna 90min 250 zł
Psychological test in English – 200% of the basic fee
· Opinia psychologiczna od 300zł
· MMPI-2(test +diagnoza) 300 zł
· Terapia krótkoterminowa: CBT, 10sesji/50min 1 000 zł
· Terapia PTSD metodą Narracyjną 12sesji(90min)+diagnoza 2 000 zł
· Terapia PTSD metodą PE 10sesji(120min)+diagnoza 2 000 zł
Treningi:
ALERT – uwaga – czujność, gotowość, Cena ind.
CODING – pamięć robocza – kodowanie przestrzenne, Cena ind.
DATEUP – pamięć robocza – aktualizacja przestrzenna, Cena ind.
DIVID – uwaga – podzielność, Cena ind.
FOCUS – uwaga – skupienie, Cena ind.
HIBIT-R – funkcje poznawcze – hamowanie odpowiedzi, Cena ind.
NAMES – pamięć długotrwała – tworzenie korelacji twarz-nazwisko, Cena ind.
NBACK – pamięć robocza – aktualizacja wzrokowa, Cena ind.
PLAND – funkcje wykonawcze – umiejętności planowania i działania, Cena ind.
ROTATE – przetwarzanie przestrzeni – rotacja psychiczna, Cena ind.
SELECT – uwaga – wybiórczość, Cena ind.
SPACE – niedowidzenie/trening pola wzrokowego – uwaga wzrokowo-przestrzenna, Cena ind.
VIG – uwaga – czujność, Cena ind.
VISMO – koordynacja wzrokowo-ruchowa. Cena ind.
VISP – pamięć robocza – postawa wzrokowo-przestrzenna, Cena ind.
   
Badania PSYCHOLOGICZNE dotyczące pozwolenia na BROŃ: Cena
Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń 220 zł
Pracownik ochrony fizycznej starający się o wpis 200 zł
Pracownik ochrony fizycznej posiadający wpis 200 zł
Pracownik zabezpieczenia technicznego 200 zł
Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego 200 zł
Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń np.broń gazowa, myśliwska, sportowa 250 zł
Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (ponownie) 200 zł
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 200 zł
Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej 200 zł
Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 160 zł
Kandydaci lub posiadający licencję detektywa 240 zł

Psychotechnika

Odzyskiwanie uprawnień KIEROWCY (PSYCHOTECHNIKA): Cena
Po przekroczeniu 24 punktów karnych (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Po spowodowaniu wypadku (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Popełnienie dwóch wykroczeń drogowych w okresie próbnym (psychotechnika+wywiad) 150 zł
   
„PSYCHOTECHNIKA - badania KIEROWCÓW” Cena
Badania kierowców pojazdów służbowych B, B+ E, 150 zł
Psychotechnika + orzeczenia(kurierzy, przedstawiciele handlowi) 
Badania kierowców zawodowych (psychotechnika+orzeczenie): B,  C, C+ E, D, D+ E 150 zł
Kandydaci na kierowcę zawodowego(psychotechnika+orzeczenie): B, C, D, E, T 150 zł
Kandydaci na wszystkie kategorie prawa jazdy (nie zawodowi) 150 zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych(psychotechnika) 150 zł
Badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów(psychotechnika) 150 zł
Badania kierowców rajdowych, pilotów w celu uzyskania lub przedłużenia licencji (psychotechnika) 150 zł
   
PSYCHOTECHNIKA Cena
pozostali poza kierowcami 100 zł

Zapraszamy do korzystania z naszych usług medycznych.