adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacja psychologiczna

Czym jest konsultacja z psychologiem?
Konsultacje z psychologiem, to doraźna forma pomocy. Jest to najczęściej jedno spotkanie , na którym osoba zainteresowana otrzymuje konkretną pomoc psychologiczną.

Osoby zgłaszające się na spotkanie z psychologiem często chcą skonsultować:

  • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
  • stany depresji, lękowe
  • problem z uzależnieniami
  • kłopoty w związku, zdrady i rozwód
  • problemy w relacjach z dziećmi, rodziną
  • kłopoty w pracy lub utrata pracy
  • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

Gabinet psychologiczny, obecność specjalisty psychologa terapeuty, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, to doskonałe warunki na szukanie odpowiedzi na nartujące mnie pytania. Musimy pamiętać, że znaczenia ma tez czas w jakim zgłaszamy się po pomoc psychologiczną. Im szybciej to uczynimy, tym szanse na osiągnięcie znaczącej poprawy stanu są większe.

Konsultacje psychologiczne mają również charakter diagnostyczny. Bardzo często osoby po konsultacji z psychologiem, decydują się na podjęcie psychoterapii.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Na spotkaniu, Pacjent opowiada zagadnienie, które chciałby omówić z psychologiem terapeutą. Jest to luźna narracja, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji i jak najlepszym nakreśleniu zagadnienia. Zawsze na początku spotkania określany jest cel, jaki ma być osiągnięty przez Pacjenta we współpracy z psychologiem. Dość często zdarza się, że na osiągnięcie tego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania. Porada psychologiczna, która jest produktem końcowym takiego spotkania najczęściej jest rozwiązaniem do którego dochodzi Pacjent we współpracy z psychologiem.

Czy podczas konsultacji psychologicznej dokonujemy pełnej diagnozy

Często do całościowego zdiagnozowania potrzebujemy więcej niż jednego spotkania. Oprócz rozmowy, diagnozę psychologiczną wspomagamy takimi narzędziami jak:

  • Testy Psychologiczne - Używane przez nas testy to profesjonalne narzędzia psychometryczne, stworzone przez Pracownie Testów Psychologicznych PTP. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, a otrzymane wyniki rzetelne, miarodajne, i trafne.
  • Wywiad Psychologiczny - To często rozmowa mająca swoją strukturę, której celem jest uzyskanie przez osoby udzielającej pomocy psychologicznej konkretnych informacji potrzebnych do jak najlepszego osiągnięcia celu.