adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania Lekarskie Kierowców

Badania Lekarskie Kierowców - ZDP PAN

Badania lekarskie kierowców z kat. B, C, D, E , badań instruktorów, nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych

  • Przed kursem prawa jazdy do PKK Profil Kandydata na Kierowcę
  • Przedłużających ważność terminowego prawa jazdy

 

 

Badania lekarskie kierowców - oferta

 

Zgodnie z ustawą z dn. 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.0.506 t.j.) uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami objęte jest obowiązkiem przeprowadzenia badań lekarskich. Przyszły kierowca zanim samodzielnie usiądzie za kierownicą powinien wykonać wszystkie wymagane badania, które są niezbędne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych.


Oferta badań


Badania lekarskie kierowców przeprowadzane są przez lekarzy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do tego rodzaju badań. Pracownia Badań Profilaktycznych Zakładu Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do skorzystania z oferty badań specjalistycznych przyszłych kierowców:

  • z kategorii B, C, D, E;
  • instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowców przedłużających ważność terminowego prawa jazdy;
  • przedłużających ważność terminowego prawa jazy.

 

Oferta skierowana jest do mieszkańców Warszawy i okolic.

 

Niezbędnik kandydata na kierowcę


Badania kierowców nie wymagają specjalnego przygotowania, poza zachowaniem trzeźwości. Od osoby badanej wymaga się jednak zabrania ze sobą kilku niezbędnych dokumentów. Zgłaszając się na badanie należy posiadać:

 

  • dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport);
  • kartę konsultacji diabetologicznej wystawioną przez lekarza diabetologa, w przypadku osób leczących się na cukrzycę;
  • kartę konsultacji neurologicznej wystawioną przez lekarza neurologa, w przypadku osób leczących się na epilepsję;
  • prawo jazdy, które utraciło ważność, w przypadku, gdy badanie dotyczy kierowcy przedłużającego ważność terminowego uprawniania do kierowania pojazdem;
  • ewentualnie dokumentację medyczną (zwłaszcza w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe schorzenie).

Na badanie należy zabrać ze sobą także posiadane okulary korekcyjne lub soczewki w przypadku stwierdzonych wad wzroku oraz aparat słuchowy w przypadku wad słuchu.


Zakres badań lekarskich kierowców kat. B, C, D, E


W przypadku kandydatów na kierowców kategorii B, lekarz uprawiony do badań kierowców przeprowadza z daną osobą wywiad dokonując oceny ogólnego stanu zdrowia. Dokonuje pomiaru stężenia cukru we krwi /z palca/. W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub poważnego schorzenia, lekarz może skierować badanego na wizytę u lekarza danej specjalności. Wówczas badanie zostanie dokończone po przedstawieniu dodatkowej dokumentacji medycznej z tej wizyty. W przypadku badania kandydatów na kierowców kategorii C, D, E badania wstępne i okresowe obejmują ogólną ocenę zdrowia, badanie okulistyczne (na widzenie zmierzchowe, reakcję na olśnienie, widzenie barwy czerwonej), audiometrię, badanie stężenia cukru we krwi oraz badanie psychologiczne. W zależności od wskazań mogą zostać zlecone dodatkowe badania. Badania okresowe kierowców przeprowadzane są do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia – co 30 miesięcy. Skierowanie na okresowe badania lekarskie kierowców wydaje ich pracodawca i na nim spoczywa obowiązek pokrycia ich kosztów.


Zakres pozostałych badań kierowców


W przypadku uprawnień instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, osoba badana powinna zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez podmiot prowadzący szkolenie lub ośrodek nauki jazdy lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy lub pracodawcę zatrudniającego ją na powyższym stanowisku. Badania wstępne i okresowe obejmują ogólną ocenę zdrowia, badanie okulistyczne (na widzenie zmierzchowe, reakcję na olśnienie, widzenie barwy czerwonej), badanie neurologiczne, badanie stężenia cukru we krwi. W zależności od wskazań mogą zostać zlecone dodatkowe badania.


Kierowca taksówki oraz kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi wykonać badanie psychologiczne (tzw. psychotesty, badanie psychotechniczne) oraz badania lekarskie, podobne jak w przypadku innych kierowców zawodowych.


Koszt badania


Za badanie lekarskie kierowców przeprowadzone przez uprawnionego lekarza, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań. Cennik poszczególnych badań, w tym dodatkowych konsultacji i badań psychologicznych, znajduje się w zakładce „Cennik Poradni Medycyny Pracy”, w zakładce „Cennik” w kategorii „Psycholodzy” oraz w zakładce „Cennik” w kategorii Psychotechnika. Badania kierowców nie są refundowane.


Dlaczego warto u nas?


Oferta skierowana jest dla osób poszukujących profesjonalnych usług z zakresu badań kierowców Warszawa. Badania w Pracowni Badań Profilaktycznych Zakładu Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk przeprowadzane są rzetelnie, w miłej atmosferze codziennie od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji na dogodny termin. Nasi specjaliści z dziedziny medycyny pracy, psychologii i innych dziedzin wykonują usługi medyczne na najwyższym poziomie, zapewniając kierowcom kompleksową opiekę. Dzięki zespołowi lekarskiemu i dostępności niezbędnych badań w jednym miejscu, zaświadczenie lekarskie, wydawane jest w możliwie jak najkrótszym czasie.