adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia Badań Profilaktycznych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie jest Zakładem Opieki Zdrowotnej istniejącym od 1952 r. Pracownia pełni funkcję podstawowej jednostki służby medycyny pracy wobec jednostek organizacyjnych PAN na podstawie jej statutu oraz w zakresie określonym w ustawie o służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 ustawa z 27.07.1997 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Od roku 2000 działa w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej PAN na podstawie decyzji Nr 16/99 z dnia 28.12.1999 r., Prezesa PAN oraz statutu Zakładu Działalności Pomocniczej nadanego przez Prezesa PAN – decyzja Nr 5/2000 z dnia 10.05.2000 r.

Pracownia jest zarejestrowana w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego pod numerem 000000008652. Siedzibą Pracowni jest Pałac Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Pracownia obejmuje ogólnym nadzorem Poradnie medyczne w:

  • Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5A (Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Stomatologiczna);
  • Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Pawińskiego 5 (Poradnia Chorób Wewnętrznych).

Pracownią kieruje dr. n. med. Łukasz Wysieński. Uprawnienia do korzystania z jej usług posiadają:

  • pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych PAN (z 28 instytutami zawarte są umowy na świadczenia usług medycznych);
  • członkowie rodzin pracowników PAN oraz emerytów,
  • inne instytucje (z kilkoma instytucjami spoza PAN zawarte są umowy na wykonywanie badań z medycyny pracy);
  • osoby fizyczne.

Pracownia finansowana jest ze środków zainteresowanych jednostek organizacyjnych PAN na podstawie umów z tymi jednostkami.

W strukturze Pracowni działa 12 Poradni (w Pałacu Staszica).

Poradnie w strukturze: medycyna pracy, chorób wewnętrznych, kardiologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, urologiczna, rehabilitacji narządu ruchu oraz 3 poradnie w filiach (2 internistyczne, 1 stomatologiczna).

Od grudnia 2017 uruchomiono Poradnię Psychologiczną. Konsultacje Psychologiczne nie są wykonywane w ramach opłaty abonamentowej.

Pracownia zatrudnia 19 lekarzy specjalistów – w tym 6 lekarzy etatowych – pozostali pracują w godzinowym wymiarze czasu pracy (umowa zlecenie, działalność gospodarcza ), 8 osób personelu medycznego pomocniczego, 1 rejestratorka, 2 psychologów.

W filiach Pracowni zatrudnionych jest 3 lekarzy w godzinowym wymiarze pracy. Są oni opłacani przez placówki, na terenie których działają filie.

 

Pracownia Badań Profilaktycznych