adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

Holter ciśnieniowy
Holter ciśnieniowy

Badanie całodobowym holterem ciśnieniowym pozwala na zebranie rzeczywistych pomiarów w ciągu doby w trakcie normalnego funkcjonowania pacjenta. Dzięki temu pomiarowi unikniemy "efektu białego fartucha", oraz ocenimy wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w nocy, co ma wpływ na…

Od sierpnia br. uruchamiamy nową usługę dla pacjentów w PBP.
Od sierpnia br. uruchamiamy nową usługę dla pacjentów w PBP.
Wizyty lekarskie u alergologa, wykonywanie testów alergicznych skórnych, odczulanie. Alergolog przyjmuje w piątki w godz. 11oo – 14oo. Cena wizyty – 100 zł; Testy skórne – 10 zł za jeden punkt; Odczulanie - 40 zł; Zapraszamy za korzystanie z naszej oferty
Medycyna pracy, badania psychotechniczne do pracy oraz kierowców  w naszej przychodni
Medycyna pracy, badania psychotechniczne do pracy oraz kierowców w naszej przychodni
W naszej przychodni do medycyny pracy dołączyły badania psychotechniczne do pracy oraz kierowców. Zapraszamy Pałac Staszica.
Zapraszamy na wizyty indywidualne do lekarzy specjalistów
Zapraszamy na wizyty indywidualne do lekarzy specjalistów
Zapraszamy na wizyty indywidualne do lekarzy specjalistów, konkurencyjne ceny, dogodne terminy
NZOZ Pracownia Badań Profilaktycznych
NZOZ Pracownia Badań Profilaktycznych
NZOZ Pracownia Badań Profilaktycznych działa od 1952 roku, nasza historia, nasze doświadczenie...
Previous Next Play Pause

Pracownia Badań Profilaktycznych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie jest Zakładem Opieki Zdrowotnej istniejącym od 1952 r. Pracownia pełni funkcję podstawowej jednostki służby medycyny pracy wobec jednostek organizacyjnych PAN na podstawie jej statutu oraz w zakresie określonym w ustawie o służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 ustawa z 27.07.1997 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Od roku 2000 działa w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej PAN na podstawie decyzji Nr 16/99 z dnia 28.12.1999 r., Prezesa PAN oraz statutu Zakładu Działalności Pomocniczej nadanego przez Prezesa PAN – decyzja Nr 5/2000 z dnia 10.05.2000 r.

Pracownia jest zarejestrowana w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego pod numerem 000000008652. Siedzibą Pracowni jest Pałac Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Pracownia obejmuje ogólnym nadzorem Poradnie medyczne w:

  • Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5A (Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Stomatologiczna);
  • Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Pawińskiego 5 (Poradnia Chorób Wewnętrznych).

Pracownią kieruje dr. n. med. Łukasz Wysieński. Uprawnienia do korzystania z jej usług posiadają:

  • pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych PAN (z 28 instytutami zawarte są umowy na świadczenia usług medycznych);
  • członkowie rodzin pracowników PAN oraz emerytów,
  • inne instytucje (z kilkoma instytucjami spoza PAN zawarte są umowy na wykonywanie badań z medycyny pracy);
  • osoby fizyczne.

Pracownia finansowana jest ze środków zainteresowanych jednostek organizacyjnych PAN na podstawie umów z tymi jednostkami.

W strukturze Pracowni działa 12 Poradni (w Pałacu Staszica).

Poradnie w strukturze: medycyna pracy, chorób wewnętrznych, kardiologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, urologiczna, rehabilitacji narządu ruchu oraz 3 poradnie w filiach (2 internistyczne, 1 stomatologiczna).

Od grudnia 2017 uruchomiono Poradnię Psychologiczną. Konsultacje Psychologiczne nie są wykonywane w ramach opłaty abonamentowej.

Pracownia zatrudnia 19 lekarzy specjalistów – w tym 6 lekarzy etatowych – pozostali pracują w godzinowym wymiarze czasu pracy (umowa zlecenie, działalność gospodarcza ), 8 osób personelu medycznego pomocniczego, 1 rejestratorka, 2 psychologów.

W filiach Pracowni zatrudnionych jest 3 lekarzy w godzinowym wymiarze pracy. Są oni opłacani przez placówki, na terenie których działają filie.

 

Pracownia Badań Profilaktycznych